Tìm lời giải bài toán ứng phó thiếu nước cho 190 hecta nho Ninh Thuận 0:53

Tìm lời giải bài toán ứng phó thiếu nước cho 190 hecta nho Ninh Thuận

Tìm lời giải bài toán ứng phó thiếu nước cho 190 hecta nho Ninh Thuận 1:16

Tìm lời giải bài toán ứng phó thiếu nước cho 190 hecta nho Ninh Thuận

Tạo động lực để lao động nữ phấn đấu trong công việc, cuộc sống 8:19

Tạo động lực để lao động nữ phấn đấu trong công việc, cuộc sống

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ 2:54

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động 2:39

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động

Sức lan tỏa từ cuộc thi ảnh Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô” năm 2022 4:32

Sức lan tỏa từ cuộc thi ảnh Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô” năm 2022

Tư vấn cho người lao động 3:46

Tư vấn cho người lao động

Phát huy quyền làm chủ của người lao động 2:38

Phát huy quyền làm chủ của người lao động

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Ấm áp sẻ chia từ "Mái ấm công đoàn" 4:15

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Ấm áp sẻ chia từ "Mái ấm công đoàn"

Huyện Mỹ Đức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động 2:42

Huyện Mỹ Đức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

Công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả chương trình “Mái ấm công đoàn” 4:36

Công đoàn cơ sở triển khai hiệu quả chương trình “Mái ấm công đoàn”

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo 7:01

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo

Những tấm gương nông dân thành công nhờ dám nghĩ, dám làm 5:09

Những tấm gương nông dân thành công nhờ dám nghĩ, dám làm

Lan tỏa nhiều sáng kiến, sáng tạo tại ngày hội ý tưởng sáng tạo quận Long Biên năm 2022 6:57

Lan tỏa nhiều sáng kiến, sáng tạo tại ngày hội ý tưởng sáng tạo quận Long Biên năm 2022

Chú trọng chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động 3:48

Chú trọng chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Nhiều hành động thiết thực trong Tháng Công nhân, Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 5:08

Nhiều hành động thiết thực trong Tháng Công nhân, Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Ấm lòng vì Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành và chăm lo kịp thời 4:37

Ấm lòng vì Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành và chăm lo kịp thời

Hiệu quả từ chương trình tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở 5:44

Hiệu quả từ chương trình tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Người lao động hào hứng tham gia Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh năm 2022 3:11

Người lao động hào hứng tham gia Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh năm 2022

Ấm lòng hậu phương người lính đảo 5:37

Ấm lòng hậu phương người lính đảo

    Trước         Sau    
Phiên bản di động